Het college heeft besloten om twee aan te leggen fietspaden op de kruin van de dijk
langs de Eemdijk aan te wijzen als onverplichte fietspaden. De voorrang wordt ter plaatse
van de aansluitingen van deze fietspaden op de Eemdijk zodanig geregeld dat het
verkeer op de Eemdijk voorrang heeft op het vanaf de dijk komende fietsers. Tegen dit
besluit kan binnen zes weken na publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank
Utrecht.