Bruna wil graag samen met iedereen het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom
organiseren ze tijdens de Kinderboekenweek de jaarlijks terugkerende scholenactie: ‘Sparen
voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. Scholen
kunnen namelijk tijdens het kinderboeken leesfeest van 4 tot en met 15 oktober sparen voor
gratis boeken!
Ouders/verzorgers kunnen kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna. De
kassabonnen worden ingeleverd en verzameld op school. Aan het eind van de actieperiode
ontvangt de school van Bruna 20% van het totaalbedrag in de vorm van kinderboeken.
Wim van de Geest van onze lokale Bruna geeft verder aan “vanaf volgende week bezoeken we
diverse scholen met een kraam, op die manier stimuleer je het (voor)lezen en worden kinderen
en ouders ervan bewust hoe belangrijk (voor)lezen is”, elk jaar weer een win-win situatie”.