Donderdag 5 oktober is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het basisonderwijs. Alle vijf scholen van PCO Bunschoten zullen die dag gesloten blijven: De Vlucht, Wegwijzer, Grondtoon, Van Amerongenschool en Ark. Ook de School met de Bijbel Eemdijk blijft dicht.
Een staking als deze brengt ongemak met zich mee. Ouders/verzorgers zullen opvang moeten regelen voor deze dag.
Op Prinsjesdag is een toezegging gedaan van 270 miljoen voor salarisverhoging van het basisonderwijs. Hierdoor zullen de lonen met ruim 3% stijgen. Dat is mooi, maar verreweg niet genoeg om de kloof met het Voortgezet Onderwijs te dichten. Door de staking wil het Primair Onderwijs een signaal afgeven aan het nieuwe kabinet om de lijn door te trekken en meer geld te begroten voor hogere salarissen en het verminderen van werkdruk. Het schoolbestuur onderschrijft deze doelen.
Formeel hebben medewerkers die staken, geen recht op salaris. Echter heeft de grote groep leraren binnen onze scholen met hun vastberaden keuze voor staking ons overtuigd dat het goed is om ons achter het personeel te scharen. PCO Bunschoten kiest ervoor om gedurende deze stakingsdag eenmalig het salaris door te betalen.
Actie voeren in het primair onderwijs is uniek. Het water staat het basisonderwijs nu echt aan de lippen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kan die niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas staan. Daarom ondersteunt Schoolvereniging PCO Bunschoten deze actie.