In heel Nederland blijven ouderen langer thuis wonen sinds de veranderingen in de ouderenzorg. Soms is dan sprake van de behoefte om tijdelijk opgenomen te worden in een zorginstelling voor ouderenzorg. Die mogelijkheid bestaat. Maar, als die onvoldoende snel geregeld kan worden, komen deze ouderen al gauw helaas terecht op de Spoedeisende Hulp of worden zij rechtstreeks opgenomen in het ziekenhuis. De Huisartsen Eemland B.V., het Meander Medisch Centrum, het Zilveren Kruis en de organisaties voor ouderenzorg in de regio Eemland hebben de handen ineengeslagen om dit probleem voor hun regio op te lossen. Eenduidig beleid, praktische afspraken en passende voorzieningen gaan ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek krijgen.
Op 28 september ondertekenden de volgende partijen het regioplan kortdurend verblijf: Meander Medisch Centrum; Huisartsen Eemland B.V.; De Koperhorst, Lyvore; Accolade Zorg; Beweging 3.0, Amaris Zorggroep, St. Pieters & Blokland Gasthuis en Zorg- en Wooncentrum De Haven. In het najaar 2017 wordt gewerkt aan uitbreiding van deze keten met organisaties in Barneveld en omgeving. De zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien dit soort ketensamenwerking als een opmaat naar een betere coördinatie van zorg in de regio.