De jeugdcriminaliteit neemt nog altijd af. Tussen 2012 en 2017 is het aantal minderjarige verdachten met 34 procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Jusititie en Veiligheid. Het aantal jongvolwassenen, 18-23-jarigen, dat in 2016 als verdachte stond geregistreerd is ook afgenomen. In totaal ging het om 25.260 jongvolwassenen. Dat betekent dat er sinds 2012 een daling van 37 procent is.