Er is een verzoek ontvangen om grond te reserveren op het bedrijventerrein HaarbrugZuid.
Het perceel heeft een oppervlakte van 3.387 m2. Het college heeft ingestemd met
het verzoek. De reservering wordt aangegaan vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.