Op de Dag van de Duurzaamheid, woensdag 10 oktober, kunnen inwoners uit Amersfoort en omstreken gratis, uit rioolwater geproduceerde, kunstmestkorrels ophalen op de rioolwaterzuivering van waterschap Vallei en Veluwe. Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn inwoners van harte welkom aan de Neonweg 30 in Amersfoort.
Dagelijkse zorgt waterschap Vallei en Veluwe voor waterveiligheid, voldoende en schoon water. Hiermee wordt de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied geborgd, nu én voor toekomstige generaties. Door de gevolgen van klimaatverandering veranderen ook de omstandigheden. Om onze leefomgeving ook in de toekomst goed te houden is het steeds meer van belang om grondstoffen opnieuw te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Rioolwater wordt niet langer gezien als afvalwater, maar als bron van grondstoffen. Daarom worden rioolwaterzuiveringen omgebouwd tot energie- en grondstoffenfabrieken, zoals in Amersfoort en Apeldoorn.
Waterschap Vallei en Veluwe gelooft in een circulaire economie. Met het ombouwen van de rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffenfabrieken, worden op verschillende manieren grondstoffen teruggewonnen. In Apeldoorn en Amersfoort wordt fosfaat opgewerkt tot groene meststof (struviet).
Op de 10e oktober, dag van de Duurzaamheid worden we allemaal bewust gemaakt van de noodzaak om duurzaamheid in te passen in ons dagelijks leven. Het waterschap wil inwoners daarom kennis laten maken met circulair, uit rioolwater geproduceerde kunstmestkorrels.