Fractievoorzitter Arne Schaddelee is opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de Provinciale verkiezingen van maart 2019. Statenlid Kees van Kranenburg is lijsttrekker voor het waterschapsbestuur van De Stichtse Rijnlanden. Daarnaast tellen beide lijsten veel nieuwe namen van jong talent. Bunschoter Hans de Harder staat op plaats vijf.
“Dienend en daadkrachtig politiek bedrijven vond ik de afgelopen jaren belangrijk. Voor de komende campagne pleit ik ervoor om nog meer te gaan luisteren naar dat wat mensen drijft. Dat luisteren heeft ons de afgelopen tijd namelijk veel gebracht. Ik ben enorm gemotiveerd om op die manier als lijsttrekker op pad te gaan”, reageert Arne Schaddelee.
“Zeker”, zegt Kees van Kranenburg , “Na het luisteren volgt het handelen. Er is veel te doen de komende jaren, ook bij het waterschap, denk aan de waterkwaliteit en de veiligheid.”
De selectiecommissie droeg Schaddelee uit Houten voor vanwege zijn ervaring en bewezen leiderschapskwaliteiten. Een nieuw jong talent, Henriëtte Rikkoert uit Utrecht, werd voorgedragen voor plek twee. Daarna volgde het huidige Statenlid Nelly de Haan uit Amersfoort op plek drie. Jeroen van Oort uit Utrecht, Bunschoter Hans de Harder, Kees de Heer uit Amersfoort en Veenendaler Arjan Koerts volgen op de plaatsen vier tot en met zeven.
Tijdens een provinciale ledenvergadering stelden de leden beide kandidatenlijsten unaniem vast. Tegelijk werden uitgangspunten voor het programma en de campagne vastgesteld. Het centrale thema is ‘waardevol’. Speerpunten waarop de ChristenUnie wil inzetten zijn ondermeer regio, schepping, wonen en zorg. Samen met inwoners, belangengroepen en deskundigen gaat de ChristenUnie werken aan de exacte invulling van alle speerpunten.