Zaterdagmiddag 13 juli vanaf 15.30 uur kunt u terecht in De Fontein te Nijkerk voor een concert op het bekende Skrabiorgelmet door drie predikanten van verschillende kerkgenootschappen. Ds. G.J. Baan,Ds. M.J. Schuurman en Ds. C.J. Droger zijn de concerterende predikanten.

De toegang is gratis maar er wordt wel een collecte gehouden als bijdrage in de kosten.