Half augustus kunt u per post een uitnodiging ontvangen van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid,buurtproblemen en het optreden van de gemeente en de politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In de gemeente Bunschoten zijn willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij de evaluatie van het veiligheidsbeleid. Valt de vragenlijst binnenkort bij u op de mat? Dan willen wij u vragen om deze in te vullen en zo mee te doen aan het onderzoek. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het namelijk van belang dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden ook daadwerkelijk meedoen.