Elk jaar organiseert de Stichting Bunschoter Botter haar jaarlijkse sponsor- en vrijwilligersavond. Tijdens een gezellige bijeenkomst werd teruggeblikt op het reilen van de stichting in het afgelopenjaar. Zoals onder meer de aanwezigheid van de botter op Koningsdag in Amersfoort. Een gebeurtenis waar de botter voor het kijkerspubliek in heel Nederland in beeld kwam. Met dank aan Heinen & Hopman Engineering die de kosten voor het overbrengen van de botter naar Amersfoort voor haar rekening wilde nemen.
Trots kon voorzitter Jaap van Dijk ook melden dat een nieuwe sponsor zijn naam aan de stichting wilde verbinden. P&J Milieuservices in Nijkerk sloot een contract waarbij het bedrijf de komende jaren de stichting gaat ondersteunen.
Daarnaast moest tijdens de bijeenkomst helaas ook afscheid worden genomen van de vrijwilligers Rikkert en Evert de Graaf. Beiden moesten door hun gezinsomstandigheden concluderen dat ze onvoldoende tijd hadden om hun vrijwilligerstaken waar te kunnen.
Onder het genot van een hapje en een drankje waren de sponsors en vrijwilligers gezellig bijeen om zo de onderlinge band met elkaar aan te halen.
De BU 210 is een van de stichtingen die samenwerken in het Centrum voor Erfgoed & Cultuur in de gemeente Bunschoten.