Waarnemingen (218e keer, start 7 juli 2001) op de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 3 augustus 2019 van 09.00 uur tot 10.00 uur (altijd de eerste zaterdag van de maand). Het was op de dijk geheel bewolkt,noordwest 2 Beaufort, af en toe buien, ongeveer 17 ºC, opkomst 13 personen. Totaal 35 soorten en 347 vogels geteld. De met * genoemde soort is gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 17½ jaar is nu 154 soorten.

Hier de lijst: Fuut (6), Aalscholver (19), Blauwe Reiger (3), Grote Zilverreiger (5*), Lepelaar (1), Knobbelzwaan (30), Brandgans (84), Grauwe Gans (68), Grote Canadese Gans (25), Bergeend (6), Krakeend (16), Slobeend (10), Wintertaling (4), Buizerd (1), Meerkoet (25), Waterhoen (3), Kievit (1), Kleine Mantel­meeuw (3), Kokmeeuw (5), Visdief (3), Watersnip (2), Witgatje (1), Holenduif (1), Houtduif (1), Boeren­zwaluw (6), Ekster (4), Huiszwaluw (2), Kauwtje (6), Kleine Ka­rekiet (1), Kneu (3), Put­ter (1), Rietzanger (1), Spreeuw (7), Witte Kwikstaart (1), Zwarte Kraai (2).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001:

www.ivn.nl