U ziet misschien meer onkruid op en langs de wegen en stoepen dan u gewend bent. Dit komt omdat we geen chemische middelen meer (mogen) gebruiken om onkruid te bestrijden. Het is hierdoor lastiger gewordenom de openbare ruimte onkruidvrij te houden.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het ongewenste groen in onze gemeente op een duurzame manier te verwijderen. Dit wordt gedaan door het onkruid weg te borstelen of weg te branden. Een veelgemaakte opmerking is dat op deze manier de wortels blijven zitten en het onkruid hierdoor doorgroeit. Dat klopt deels: de wortels blijven inderdaad zitten, maar de plant raakt wel uitgeput.