Dat water kostbaar is dringt steeds meer door. Maar wat kunnen we er zelf aan doen om wat zuiniger om te gaan met het kostbare hemelwater?
Huiseigenaren zouden de regen die op de daken valt, niet directdoor het riool moeten laten wegspoelen. Beter is om een ton onder die regenpijp te zetten, of het hemelwater door een ‘waterspuwer’ rechtstreeks van de dakgoot naar de tuin te leiden. Haal tegels weg, zodat het water ruimte heeft om geleidelijkaan in de bodem weg te zakken (infiltreren).
Waterschaarste zal steeds vaker voorkomen, dus beslist een zaak voor ons allemaal!