Op het moment dat de scholen weer beginnen en ruim 90% van alle gemeenten de spandoeken weer hebben bevestigd, vraagt Veilig Verkeer Nederland om alert te zijn bij het passeren van scholieren op de fietsen bij oversteeksituaties. VVN hecht er grote waarde aan dat verkeerseducatie onderdeel blijft van het leerplan.
“Het einde van de schoolvakanties betekent ook meer drukte op de weg. Pas daarom extra goed op en rijd MONO. Of je nou in de auto stapt naar werk of gaat fietsen naar school, ga ongestoord onderweg!”; aldus verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aan de vooravond van de start van VVN’s campagne “De scholen zijn weer begonnen”.
Deze ‘nieuwe’ verkeersdrukte zorgt in september voor een verdubbeling van het aantal verkeersslachtoffers onder 12-jarige fietsers*. Zij gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs en fietsen een nieuwe en vaak langere route. Kinderen en jongeren zijn sneller afgeleid, schatten risico’s minder goed in, zijn speels en impulsief en groepsdruk speelt een belangrijke rol. De hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld waardoor ze een beperkt ontwikkeld besef van gevaar hebben. Een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Als automobilist goed om te weten!
Minister Cora van Nieuwenhuizen onderstreept het belang van verkeerseducatie. Nederland wil weer tot de top behoren van verkeersveilige landen in de EU. Dit is onder meer mogelijk door een structureel en uniek samenspel van overheden, maatschappelijke organisaties en burgers.
Tegelijkertijd doet Veilig Verkeer de oproep aan alle ouders om de auto te laten staan. “jVerkeersopvoeding thuis is net zo belangrijk. Alle ouders zouden de route naar school bij de start van het nieuwe schooljaar samen met hun kinderen moeten fietsen of lopen. Zo kunnen lastige verkeerssituaties worden geoefend. Het lopend of op de fiets begeleiden van je kinderen naar school moet de sociale norm zijn”; aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.