Huis-aan-huis-collecte Kinderwerk Moldavië 26 augustus t/m 31 augustus 2019

Kom over en help helpt kansarme kinderen in Moldavië

Graag willen wij uw aandacht vragen voor:

kansarme kinderen in Moldavië.

Helpt u mee onze projecten te financieren?

Wilt u deze kinderen ook in uw gebeden gedenken?

De opbrengst is bestemd voor kinderhulp in Moldavië en wordt o.a. besteed aan:

Voor kinderen van naschoolse Opvang Bulboaca
In samenwerking met Bethania ondersteunen wij een dagopvangcentrum in Bulboaca, waar kinderen na schooltijd worden opgevangen. Ca 70% van de kinderen in Bulboaca hebben geen ouders die voor ze zorgen. Vanwege de grote werkeloosheid zijn veel mensen voor werk naar het buitenland vertrokken en hebben hun kinderen achtergelaten bij de buren of bij familieleden. De naschoolse opvang is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Het betreft kinderen die slecht mee kunnen komen op school.

In de zomertijd wordt er voor hen ook een zomerkamp georganiseerd. Drie maanden geen dagopvang betekent helaas vaak ook bijna geen eten en opvang. Daarom is het van groot belang dat er in de vakantietijd ook wat georganiseerd wordt.

Als u dit project ook wilt steunen dan kan dit door een gift te geven aan de collectant bij u aan de deur of deze over te maken op ING bank: NL65INGB0007461157 t.n.v. Kom over en help wg. Bunschoten o.v.v. Kinderhulp Moldavië.