In Friese havenstad Harlingen vinden van 28 augustus tot en met 31 augustus 2019 de Visserijdagen plaats. De bezoekers aan de stad worden vier dagen lang getrakteerd op muziek, zang, dans, folklore, kunst,gastronomie, markten, kermis, cultuur en sportieve activiteiten. En dat in een decor van ruim zeshonderd monumenten en een moderne visserij- en handelshaven.