De vorige week in ons dorp gehouden deurcollecte voor de Filippijnse straatkinderen heeft € 4.743,09 opgebracht. Volgens de organisatoren een heel mooi bedrag, in aanmerking genomen dat de collecte middeninde vakantie plaatsvond, zodat veel mogelijke gevers én collectanten even niet ter plekke waren. Dik en Paula zeggen iedereen hartelijk dank.