Het college gaat akkoord met de enquête van het woonwensenonderzoek Bunschoten
2019 en stemt in met de schriftelijke mededeling aan de commissie Ruimte. De enquête
wordt uitgevoerd van 20 septembertot 20 oktober 2019, waarbij onze inwoners wordt
gevraagd welke woonwensen er zijn. Alle inwoners kunnen hieraan deelnemen. Het
woonwensen-onderzoek vormt daarmee het startpunt voor het bredere
woonbehoefteonderzoek 2019 en de daaropvolgende nieuwe woonvisie 2020-2025.