Veilig Verkeer Nederland (VVN), TLN (Transport en Logistiek Nederland), Kinderboekenschrijver Paul van Loon en TOTAL in Nederland waarschuwen gezamenlijk voor de dode hoek. Als kinderen in de dode hoekvan grote voertuigen komen lopen ze gevaar. Ieder jaar gebeuren er tientallen ongelukken in de dode hoek. Vooral fietsers zijn kwetsbaar. Jaarlijks raken er vijf basisschoolkinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar gewond door zo’n ongeluk met een groot voertuig. Bijna de helft van de volwassen fietsers kiest de verkeerde plek bij de vrachtauto waar zij zich als fietser veilig denken op te stellen. Een ongeval heeft ernstiger gevolgen voor een fietser wanneer de tegenpartij een vrachtauto is. Van de ernstige ongevallen veroorzaakt door de dode hoek heeft in algemene zin 46% een dodelijke afloop. Bij een botsing tussen een fietser en een auto bedraagt dit percentage 8%.
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ontving uit handen van Paul van Loon het eerste exemplaar van zijn boek ‘Ontsnapt uit de Dode Hoek’: een spannend Griezelbus-avontuur waarin kinderen die in de dode hoek komen in een parallel universum belanden. Het boek verscheen 12 jaar geleden en is nu aangepast naar de huidige tijd. Achterin het boek zijn de vuistregels opgenomen die VVN en TLN opstelden om je veilig rond voertuigen te bewegen en rekening te houden met de dode hoek.