Hoe begin je goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar? Met Meester Mark natuurlijk! Op
donderdag 19 september om 19.00 uur geeft Mark van der Werf een lezing over
Schoolpleinmoeders in de BibliotheekBunschoten. Tijdens de lezing krijgen ouders, leerkrachten
en andere geïnteresseerden tips om de basisschoolleeftijd door te komen. De lezing is in
samenwerking met de Bruna boekhandel georganiseerd.

Voor meer informatie
www.bibliotheekeemland.nl, de bibliotkeek of Bruna