Het college stemt in met het verlenen van een kapvergunning voor 9 monumentale
bomen op het perceel Veenestraat 31. Dit in gedeeltelijke afwijking van het
monumentenadvies van MooiSticht van d.d. 15mei 2019. Belangrijkste argument
hiervoor is de merendeels slechte algehele conditie en levensverwachting van deze 9
bomen. Daarnaast is uit het oogpunt van esthetische kwaliteit en veiligheid een
gefaseerde vervanging niet wenselijk. Voorwaarde voor het verlenen van de vergunning
is het terug planten van 9 nieuwe bomen.