Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de ruimtelijke ontwikkeling achter
het medisch centrum Scala Medica met 25 grondgebonden woningen. Hiertoe zal de
gemeente grond verkopen en een ruimtelijkeprocedure starten om de ontwikkeling
mogelijk te maken.