De Boei organiseert op dinsdagavond 8 oktober een avond voor alle diakenen in de gemeente Bunschoten.
Deze avond is bedoeld voor diakenen en vrijwilligers die binnen hun werk in de gemeente in aanrakingkomen met schuldenproblematiek. Zowel de Boei als Sociaal team de Lingt zullen uitleg geven over hun werkzaamheden in het algemeen. Er wordt voorlichting gegeven over financiële problematiek en schuldpreventie. Deze avond heeft als doel om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over schuldenproblematiek in Bunschoten. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de vraag wat de taak en aanpak is van de diakenen in de verschillende kerken en waar bij bepaalde zaken samen opgetrokken kan worden.

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur bij De Boei, Bikkersweg 30. Graag van tevoren aanmelden bij Joost Bakker of Diane Hop: joost@deboeibunschoten.nl en diane@deboeibunschoten.nl of telefonisch via 033 – 299 29 22