In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is aannemersbedrijf Poelsma deze week begonnen met een pompproef aan de Westdijk in Bunschoten. Die is nodig om straks een grote partij verontreinigde ThermischGereinigde Grond (TGG) te kunnen verwijderen.

Deze TGG, afkomstig van ATM in Moerdijk, is gebruikt bij het verbeteren van de Westdijk. In 2017 bleek dat het om verontreinigde TGG ging. Vorig jaar zomer besloot het algemeen bestuur van het waterschap de TGG volledig af te graven en te vervangen. Het gaat om 75.000 kubieke meter TGG, ofwel vierduizend vrachtwagens, die is toegepast in de steunberm.

De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken geweest naar de aard van de verontreiniging en de invloed daarvan op de omliggende sloten.

Eerder deze maand werden de resultaten bekend van een groot bodemonderzoek door RoyalHaskoningDHV. Daaruit bleek dat alle grond verontreinigd is en nooit gebruikt had mogen worden.

De TGG bevat te hoge concentraties van zouten, zware metalen en vluchtige verbindingen als benzeen en heeft een te hoge zuurgraad. Er werden ook gevaarlijke stoffen als PFAS en BDE aangetroffen, evenals stoffen die uitlogen. Ook zat er te veel bodemvreemd materiaal als grind, puin, plastic, slakken en asfaltdeeltjes in.

Het RIVM en WeNR constateerden in juli al dat de risico’s in de directe omgeving van de TGG voor dier en milieu beperkt zijn, met uitzondering van veedrenking.

Op grond van het bodemonderzoek moet nu bepaald worden waarheen de vervuilde grond afgevoerd kan worden. De dijk moet uiterlijk 1 november 2020 afgegraven zijn. Over wie dat betaalt, loopt nog een juridische procedure.

Tijdens het ontgraven van de TGG moet de grondwaterstand tijdelijk worden verlaagd. Daardoor wordt de TGG drooggelegd en dat is nodig om de grond te kunnen verwijderen. Ter voorbereiding hierop wordt nu de pompproef uitgevoerd op twee locaties op de dijk.

Per locatie wordt een diep filter geplaatst waarop een pomp wordt aangesloten. Het water wordt met een leiding richting het Eemmeer gepompt. Vanwege deze leiding verwacht Vallei en Veluwe enige hinder voor het verkeer, maar de Westdijk blijft wel gewoon open. In totaal nemen de werkzaamheden drie tot vier weken in beslag.