Wat is belangrijk als het gaat om verkeer en vervoer? De gemeente Bunschoten is bezig met het opstellen van een nieuw verkeersplan: het mobiliteitsplan. In dit plan worden ambities en doelen over bereikbaarheid,verkeersveiligheid en parkeren in de gemeente Bunschoten verwoord. Het opstellen van dit plan doet de gemeente graag samen met u! U bent daarom van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Om input voor het mobiliteitsplan te verzamelen, is er afgelopen juli een enquête gehouden. De volgende stap is om met deze informatie een visie op te stellen. Deze visie is onderdeel van het mobiliteitsplan en geeft weer hoe we de komende jaren om willen gaan met verkeer en vervoer in de gemeente Bunschoten. Tijdens de informatiebijeenkomst op 8 oktober wil de gemeente samen met inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden afstemmen of deze visie aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Uw input is hierbij van groot belang.

De avond start om 19.30 uur met een korte presentatie, waarin de bevindingen en eerste ideeën voor de visie aan u worden toegelicht. Vervolgens kunt u reageren op deze ideeën. Tijdens de avond is ook ruimte om in gesprek te gaan met leden van de projectgroep. Daarnaast kunt u uw ideeën tijdens deze avond aan de gemeente doorgeven via een reactieformulier. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.