In de vergadering van de raad van 4 juli 2019 is de kadernota begroting 2020-2023 vastgesteld. De uitwerking daarvan is de programmabegroting 2020-2023. De uitkomst is in lijn met de uitkomst van de kadernota.Het college biedt de programmabegroting 2020-2023 aan de raad aan ter vaststelling in de vergadering van 7 november 2019