Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel over de Stedenbouwkundige Visie en de Grondstrategie voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Kronkels-Zuid. Het college zal de raad vragen inte stemmen met het uitwerken van de Stedenbouwkundige Visie tot Stedenbouwkundig Plan. Daarnaast wordt de raad gevraagd een voorbereidingskrediet van €750.000, – beschikbaar te stellen voor het opstellen van een bestemmingsplan/ omgevingsplan met de hiervoor benodigde
onderzoeken. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de notitie ‘Grondstrategie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid’, welke is gebaseerd op de voorlopige grondexploitatie De Kronkels-Zuid Fase 1 en Fase 2, waarop het college op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding heeft gelegd. De raad zal worden gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen.