Op het derde eiland van de woonwijk Rengerswetering wordt de eerste bouwfase afgerond. Recent is een start gemaakt met de tweede bouwfase. In de komende periode wordt er doorgewerkt aan het straatwerk.

Nade oplevering van de woningen worden de voetpaden aangelegd. Indien mogelijk worden ook direct de rijbanen en parkeervakken aangelegd. Aan de vrijstaande woning op de hoek Paardenkamp – Dwarskamp wordt nu nog gebouwd. Zodra dit is afgerond, wordt de kruising Paardenkamp – Dwarskamp voorzien van straatwerk. Ook het fiets- en wandelpad tussen het 2e en 3e eiland krijgt dan de definitieve inrichting.

Voor het gemotoriseerde verkeer wordt de weg tussen het 3e en 2e eiland gemaakt op het moment dat de laatste woning van de Paardenkamp gereed is. De verwachting is dat dit eind 2019 is. Tot die tijd moet het verkeer via de puinweg (Voorste Kamp) van en naar de rotonde Kleine Pol rijden. Ook het bouwverkeer maakt gebruik van deze weg.