Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om het huidig inkoopbeleid op enkele punten aan te passen en het vernieuwde inkoopbeleid per 1-1-2020 in te laten gaan.

Voornaamste veranderingenin het inkoopbeleid zijn:
• Gewijzigde drempelbedragen voor (meervoudig onderhandse) aanbesteding.
• Gewijzigde standaardwerkwijze inkoop.
• Uitbreiding van het toepassen van inkoopvoorwaarden.
• Toevoeging van een paragraaf met betrekking tot Innovatie.

Het college stelt een opiniërende discussie in de commissie Bestuur en Middelen voor,
waarna het college een definitief besluit zal nemen.