Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel “Belastingvoorstellen 2020”, waarmee de nieuwe belastingverordeningen 2020 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. In deze verordeningen zijn detariefvoorstellen verwerkt zoals opgenomen in de kadernota 2020. Verder zijn er een aantal specifieke voorstellen, zoals standaard 10 betaaltermijnen bij automatische incasso op verzoek van GBLT (sociaal invorderen), een nieuw legestarief voor het inzetten van een eigen trouwambtenaar, meer maatwerk artikelen leges kinderopvang en een extra toelichting in de verordening afvalstoffenheffing 2020 over de tarieven