De informatieronde van afgelopen dinsdag heeft erin geresulteerd dat het CDA de SGP, CAP met de VVD in gesprek zijn over een nieuwe coalitie. De ChristenUnie blijft voorlopig buiten het gesprek. Donderdagavondis er een vergadering van de gemeenteraad. Er is geen debat gepland over de coalitiebreuk. De betrokken partijen houden zich stil tot op heden en communiceren via persberichten.