In 2018 zijn 108.000 65-plussers op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terecht gekomen na een valongeval in of om huis. In 70% van deze valongevallen ging het om ernstig letsel en 10% moest wordenopgenomen in een verpleeghuis.
Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen en hun kwaliteit van leven. En, vallen is ook een maatschappelijk probleem. Getroffen ouderen hebben een grote kans in het ziekenhuis en/of verpleeghuis te belanden waardoor de zorg voor ouderen verder onder druk komt te staan: plek in verpleeghuizen is beperkt, spoedzorg raakt overvraagd en WMO voorzieningen staan onder druk. De directe medische zorgkosten gerelateerd aan valongevallen bedroegen 955 miljoen euro in 2018.
“Inzet van effectieve valpreventie kan de toenemende zorgvraag terugdringen. Dat kan door ouderen met een verhoogd valrisico eerder in beeld te krijgen en deel te laten nemen aan bestaande effectieve valpreventieprogramma’s,“ aldus Wietske Hoekstra van VeiligheidNL. Vanuit de wetenschap en praktijk weet VeiligheidNL wat je kunt doen om het risico op een val te verlagen en dat valpreventie loont.
VeiligheidNL roept zorgprofessionals op om tijdens de Valpreventieweek (30 september t/m 6 oktober) extra aandacht te besteden aan valpreventie onder ouderen. Olga Commandeur en Ard Schenk trapten de Valpreventieweek af door het spel DobbelFit te spelen. Dit is het kennis- en actiespel waarmee ouderen fit en vitaal blijven. Samen bewegen en lachen staat voorop. Het spel helpt zorgprofessionals om ouderen met een verhoogd valrisico in beeld te krijgen: de eerste stap in effectieve valpreventie.