Waterschappen slagen erin om de zuivering van afvalwater goed, efficiënt en duurzaam uit te voeren. De prestaties zijn van hoog niveau, de kosten stijgen eigenlijk niet en uit het afvalwater worden energieen grondstoffen zoals struviet, cellulose en bioplastics teruggewonnen. Ook kijken waterschappen naar mogelijkheden voor hergebruik van zoet water. Door steeds betere en efficiëntere processen blijft er steeds minder restafval over.
“Hoewel de zuiveringstaak op dit moment landelijk goed op orde is, moeten waterschappen er hard aan blijven werken om dit niveau van dienstverlening in de toekomst voort te kunnen zetten. De infrastructuur vraagt aandacht om in de toekomst goed te kunnen blijven functioneren,” aldus Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.
“Steeds hevigere buien stellen ons voor grotere uitdagingen bij de afvoer. Denk ook de aanvoer van bijvoorbeeld medicijnresten en microplastics, of aan de beperkingen rond de slibverwerkingscapaciteit.”

De Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer vindt iedere 3 jaar plaats. De waterschappen voeren bedrijfsvergelijkingen uit om van elkaar te leren en op basis daarvan het werk te verbeteren. De rapportage ‘Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2018’ en het WAVES-dashboard Zuiveringsbeheer zijn te vinden op https://www.waterschapsspiegel.nl/bedrijfsvergelijkingen/waterzuivering/