VVD, CDA, SGP en CAP gaan met elkaar proberen een nieuw college te formeren en hebben daarbij, oud gedeputeerde, Bart Krol (CDA) gevraagd het proces te begeleiden als formateur.
De komende tijd gaanze voortvarend aan de slag om voor ons dorp en onze inwoners een goed akkoord te bereiken.