Wat is belangrijk als het gaat om verkeer en vervoer? De gemeente Bunschoten is bezig met het opstellen van een nieuw verkeersplan: het mobiliteitsplan. In dit plan verwoordt zij ambities en doelen overbereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren in onze gemeente.
Het opstellen van dit plan doet de gemeente graag samen met u. Daarom bent u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op dinsdag 8 oktober a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze informatie- en meedenkavond wordt samen met inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden gekeken of de opgestelde visie aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Uw input is hierbij van groot belang.

Denkt u mee? Dan hoopt de gemeente u komende dinsdag te ontmoeten in het gemeentehuis. Aanmelden is niet nodig. Voor het programma van die avond kunt u terecht op www.bunschoten.nl/nieuws.