Na het aanleggen van het riool op het eerste en tweede eiland Rengerswetering in 2010 heeft er veel (bouw)werk plaatsgevonden. In afgelopen periode is het hoofdriool van de wijk in beeld gebracht, waarbijgeconstateerd is dat het riool op verschillende plekken moet worden hersteld. Eén van de oorzaken is dat er dingen in het riool worden geloosd die hier niet thuishoren, zoals (frituur)vet. Doordat vet gaat stollen, ontstaan er verstoppingen.

Aannemer Amerongen Rioolbeheer gaat op beide wooneilanden kapotte rioolaansluitingen herstellen. Het werk wordt uitgevoerd vanaf a.s. dinsdag 8 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot november van dit jaar.

Tijdens de werkzaamheden wordt op een aantal particuliere terreinen de rioolleiding tussen de woning en het hoofdriool ontstopt en gereinigd. Hiervoor moeten ook graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Mocht het om uw perceel gaan, dan neemt de aannemer contact met u op over de werkzaamheden. De schade die bij het werk ontstaat wordt uiteraard hersteld. Verder worden in een aantal straten de rioolaansluitingen opgegraven en hersteld.

De gemeente vraagt uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden kunnen geven. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 033 – 299 1411.