Zaterdagmiddag overhandigde CVAH voorzitter Henk Achterhuis het onderzoeksrapport ‘Schaarse vergunningen op de markt’ aan staatssecretaris Mona Keijzer. De CVAH heeft het rapport laten maken om de gevolgenvan de Europese wetgeving omtrent schaarse vergunningen voor de ambulante handel in kaart te brengen. De overhandiging vond plaats bij restaurant de Mandemaaker.
De CVAH wil de toekomst van de ambulante handel veilig stellen. De Tweede Kamer heeft in een motie van 27 november 2018 de regering verzocht om op korte termijn overleg te voeren met de VNG over de problematiek met betrekking tot kortlopende markt- en standplaatsvergunningen. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om een aanpak die erop is gericht te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt en de regeldruk toeneemt.
De CVAH wilde met het rapport de besluitvormers een helder en concreet beeld geven van de gevolgen van ‘schaarse vergunningen’ voor de ambulante handel en hen bewust maken van de bezorgdheid die onder veel ondernemers leeft.