Afgelopen 10 juli vond een bewonersavond plaats over de gewenste inrichting en het verantwoord beheer van de Stadsweide. In dit bericht vindt u een aantal belangrijke uitkomsten. Voor meer uitkomsten,conclusies en een verslag van de bijeenkomst kunt u terecht op www.bunschoten.nl.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat het gezamenlijk verbeteren van de leefomgeving van (het gebied rond) de Stadsweiden belangrijk is en dat achterstallig onderhoud van de percelen niet wenselijk is. Daarom worden de mogelijkheden verkend voor het oprichten van een Stichting of Vereniging van Eigenaren met perceeleigenaren van de Stadsweiden en het Waterschap om een beheerovereenkomst op te stellen. Bent u eigenaar van zo’n perceel en wilt u hier een rol in spelen? Meldt u zich dan aan bij Wido Choufour via w.choufour@bunschoten.nl.

In oktober volgt een vervolgbijeenkomst met betrokken eigenaren en het Waterschap waarin een gezamenlijk plan van aanpak wordt vastgesteld.