Stichting de Genadebank houdt in samenwerking met Jumbo van Wincoop op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober een voedsel inzamelactie voor de voedselbank die de stichting sinds zes jaar heeft. Op beide dagenzullen de vrijwilligers van de Genadebank te vinden zijn in de passage van de Jumbo om uw boodschappen in ontvangst te nemen.
Stichting de Genadebank is een interkerkelijke stichting die als één van de doelen heeft de minderbedeelden uit Bunschoten-Spakenburg te ondersteunen door het verstrekken van voedsel en kleding.
Op dit moment helpen zij wekelijks zo’n tachtig a negentig gezinnen. Helaas blijftt dit aantal stijgen. Hoewel ze van verschillende bedrijven steun krijgen en van verschillende kerken uit het dorp, die door middel van de voedselestafette om beurten maandelijks voedsel inzamelen, merkt de Genadebank dat zij nog steeds zelf veel voedsel moeten inkopen om de cliënten van een goed basispakket te kunnen voorzien.
Daarom is in overleg met de Jumbo besloten om een weekend lang voedsel in te zamelen om de voedselvoorraad een flinke boost te kunnen geven.
De vrijwilligers zullen bij de ingang van de supermarkt boodschappenlijstjes uitdelen waar de producten op staan die het hardst nodig zijn. De boodschappen kunt u bij het verlaten van de winkel afgeven.
Ook zal er bij de uitgang van de Jumbo een ton staan waarin u uw statiegeldbonnen of een gift kan doen.
Wilt u liever een gift overmaken dan is dit ook mogelijk. U kunt een gift overmaken op IBAN nummer: NL50RABO 0314156062 t.a.v. Stichting de Genadebank.
‘Deel eten met de mensen die honger hebben. Bied onderdak aan mensen zonder huis. Geef kleding aan mensen die geen kleding hebben. Kijk naar elkaar om in liefde.’ Jesaja 58:7