Conform de Archiefwet 1995 wordt het te bewaren archief van de gemeente Bunschoten
periode 1991-2000 overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Hiermee wordt
het archief openbaar toegankelijk.Voor een aantal dossiers van het archief heeft het college
beperkingen aan de openbaarheid gesteld ing. art. 15, 1e lid Archiefwet (bescherming
persoonlijke levenssfeer) en wordt in de inventaris aangegeven dat het archief (bijzondere)
persoonsgegevens bevat die onder de AVG worden beschermd.