Op woensdag 16 oktober is er weer een Groei in Genadevond in de Noorderkerk.
Spreker die avond is Arie de Rover met als thema: ‘De genadige vader’.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur .