Onderzoekers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort hebben een bijzondere ontdekking gedaan. Ze hebben een tunnel die het gevangenenkamp en het SS-deel van het kamp verbond teruggevonden.

Oud-gevangenenmaakten in hun memoires al melding van de tunnel, maar er kon pas onlangs gericht gezocht worden. Daardoor hebben de onderzoekers de ondergrondse verbindingsgang blootgelegd.

In het toenmalige kamp waren de appelplaats en de barakken voor gevangenen strikt gescheiden van het deel waar de SS’ers hun barakken hadden, omgeven door prikkeldraad, wachttorens en een houten poort. De Duitsers en gevangenen die als opzichter waren aangesteld gebruikten de tunnel om gevangenen snel onder de draadversperring door naar bijvoorbeeld een kantoor in het SS-deel te loodsen.
Bij Kamp Amersfoort is de bouw van het nieuwe herinneringscentrum in volle gang. De doorgang wordt de komende tijd verder onderzocht op sporen en zal worden geconserveerd. De tunnel is vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur al te bekijken tijdens een open middag.