De gemeente Bunschoten werkt aan een nieuwe Woonvisie, waarbij zij uw hulp goed kan gebruiken. De gemeente vindt het belangrijk dat de woningen in ons dorp nu en in de toekomst aansluiten bij de woonwensenvan de inwoners. Daarom wordt er een woonwensenonderzoek uitgevoerd.
Om de woonwensen in beeld te brengen, vraagt de gemeente u om deel te nemen aan de enquête via www.bunschoten.nl/woonwensenonderzoek. U kunt ook een papieren versie van de enquête aanvragen bij de balie van het gemeentehuis of de enquête invullen via de digitale zuil in de hal.

Deelnemen kan tot en met maandag 21 oktober a.s. en duurt ongeveer tien minuten. Alle inwoners vanaf 16 jaar en woonachtig in onze gemeente kunnen hieraan deelnemen. Onder alle deelnemers worden tien VVV-bonnen ter waarde van € 25,- verloot.