Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanpassen van een bestaande
ruimte (kantoor/werkplaats) tot vier wooneenheden (appartementen) aan de Dorpsstraat 132-
134. Nadien is er eenprematuur bezwaarschrift ontvangen. Het college heeft, na afweging
van de belangen, besloten om tot vergunningverlening over te gaan