Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de BBS-reactie op de zienswijzen van
de gemeenten, de zomerrapportage 2019, de BUIG-bijdrage en de vangnetbijdrage.