In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers
per 1 januari 2019 dient de rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden 2012 te
worden ingetrokken.Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om deze in te trekken.