In 2020 krijgt Meander Medisch Centrum een speciale kliniek voor vrouwen met borstkanker of een aandoening aan hun borst. Ze worden hier onderzocht en krijgen doorgaans binnen een dag de diagnose. Indit nieuwe mammacentrum zitten alle specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker bij elkaar. Nu zijn deze specialismen nog verspreid over het ziekenhuis waardoor patiënten steeds naar de verschillende afdelingen moeten gaan.
In de nieuwe kliniek ontvangen patiënten hun zorg op één vertrouwde plek: van diagnose tot en met de nazorg. De korte lijnen en samenwerking zorgen voor een goed gecoördineerde en gespecialiseerde borstkankerzorg, die slim georganiseerd is rondom de patiënt.
Volgens chirurg oncoloog Ernst Schoenmaeckers zal het mammacentrum zich onderscheiden van andere centra door vrouwen ook de weg te wijzen naar ondersteunende, niet-medische zorg. Schoenmaeckers: “Patiënten reageren steeds beter op behandelingen. Met meer aandacht voor ondersteunende zorg zijn patiënten in staat om een nieuwe balans te vinden, de kwaliteit van leven te behouden, regie te ervaren en deel te blijven nemen aan het arbeidsproces.”
Het mammacentrum komt aan de parkzijde van het gebouw aan de Maatweg. Het bestaat uit een huiskamer met toegang tot de tuin van het ziekenhuis, mammadiagnostiek en spreek- en onderzoekskamers. Het nieuwe centrum wordt net als het hele ziekenhuis in fysieke zin een ‘healing environment’. Dankzij daglicht, ruimte, contact met groen en een goede logistiek kunnen mensen zich maximaal op hun gemak voelen.
De voorbereidingen voor de verbouwing starten najaar 2019. Naar verwachting wordt het mammacentrum najaar 2020 in gebruik genomen. Patiënten worden betrokken bij de totstandkoming van het mammacentrum.