Het college besluit het raadsvoorstel door te sturen, waarin een aantal besluiten worden
voorgesteld als gevolg van de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo per 1
januari 2020.