Het college besluit een verlengingsovereenkomst aan te gaan met SRO voor beheer en
exploitatie van De Duker en De Kuil. De overeenkomst vervangt de bestaande overeenkomst,
en voldoet aan de sinds januarigeldende fiscale wetgeving voor sport.